Missie

De missie van DeSaH BV is de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en duurzame technologieën en concepten binnen de waterketen. Door DeSaH BV worden in samenwerking met universiteiten, kennisinstellingen en andere partijen met een hoge mate van know-how duurzame innovaties ontwikkeld die op een kosteneffectieve wijze kunnen worden ingezet binnen de (decentrale) waterketen.

Visie

DeSaH werkt voortdurend aan de doorontwikkeling van bestaande concepten en technologieën, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe. Zo blijven we voorop lopen op het gebied van innovatieve en decentrale watertechnologie. DeSaH zet bovendien sterk in op de integraliteit van projecten (zie hier onze filosofie). Een hechte samenwerking tussen de verschillende partnerorganisaties vanaf de start van een project is in onze optiek essentieel voor het behalen van het gezamenlijk succes.

Floriade

Floriade

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak