Floriade 2012, Villa Flora, Venlo

De Wereld Tuinbouw Expo ‘Floriade’ vindt eens per 10 jaar plaats in Nederland. Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 wordt de zesde editie van de Floriade georganiseerd in Venlo. De ruim twee miljoen bezoekers die worden verwacht kunnen genieten van ’s werelds mooiste en meest bijzondere bloemen, planten, bomen, groentes en fruitsoorten.

Duurzaamheid is als niet meer weg te denken maatschappelijk thema vanzelfsprekend ook geïntegreerd in de activiteiten rondom Floriade 2012. De Floriade BV, de Regio Venlo, de Kamer van Koophandel en de Provincie Limburg omarmen de duurzaamheidsprincipes van Cradle-to-Cradle en zullen zich dan ook gezamenlijk als duurzame regio profileren.

In het utiliteitsgebouw ‘Villa Flora’ dat op het Floriade-terrein zal verrijzen, is de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het is de bedoeling om het afvalwater zo veel mogelijk in een anaërobe vergistinginstallatie te behandelen. Voor het kantoorgebouw staan waterloze urinoirs en vacuümtoiletten gepland, waar het afvalwater wordt ingezameld en samen met organisch afval (bijvoorbeeld uit de kantine) en groenteafval uit het nabijgelegen kassengebied wordt vergist. Het overige afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld gootstenen, wordt afzonderlijk gezuiverd met behulp van een helofytenfilter.

DeSaH verzorgt binnen dit project het schrijven van de haalbaarheidsstudie, het procesontwerp voor specifieke zuiveringsonderdelen, de detailontwerpen voor het inzamelingssysteem en de zuiveringsinstallatie en de levering van het inzamelingssysteem en het zuiveringssysteem.

Projectpartners:

  • Architekten- en ingenieursbureau Kristinsson B.V.
  • Floriade B.V.
  • Lettinga Assocoates Foundation
  • Pellikaan
  • TerBerg Systeemintegratie
  • Volantis

Projectbrochures

NL - Villa Flora
EN - Villa Flora

Onderstaande foto's zijn afkomstig van de website www.villaflora.nl. Hierop kunt u tevens 360 graden panoramafoto's van verschillende bouwstadia bekijken, klik hier.

 

Activiteiten DeSaH
Project foto's