Noorderhoek Sneek

In de wijk Noorderhoek 1 in Sneek vindt een volledige herstructurering plaats. In een periode van 10 jaar worden 282 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor 232 nieuwe woningen. Dit is een uitgelezen kans om innovatieve en duurzame technologieën toe te passen om energieverbruik en milieubelasting sterk te reduceren. In dit project wordt gewerkt met een totaal energieconcept. Er is een verwarmings- en koelinstallatie die onder meer bestaat uit elektrische warmtepompen en warmte- en koudeopslag in de bodem. Een HR-piekketel verzorgt een deel van de piekwarmtevraag met behulp van lokaal geproduceerd biogas. Dit gas ontstaat na vergisting van organisch materiaal uit zwart water (toiletwater), grijs water (overig water) en huishoudelijk organisch afval (groente- en fruitafval) uit de wijk zelf. Tevens zal thermische energie worden teruggewonnen uit grijs water. Het OLAND-proces (Oxygen Limited Autotrophic Nitrification-Denitrification) wordt toegepast als specifieke verwijderingtechniek voor stikstof.

Projectpartners:

  • Gemeente Sneek
  • Provinsje Fryslân
  • STOWA
  • Wetterskip Fryslân
  • Woningstichting De Wieren

Projectbrochures

NL - Noorderhoek
EN - Noorderhoek

Activiteiten DeSaH

 

Project foto's