Simferopol, Krim, Oekraïne

DeSaH is internationaal actief en één van de projecten vindt plaats in Simferopol in Oekraïne. In deze stad is een groot sportcomplex gevestigd waarin onder andere een internaat is gevestigd voor 188 pupillen. Het complex zal worden uitgebreid waardoor een verdubbeling van de capaciteit ontstaat. Er wordt een systeem met gescheiden afvalwaterinzameling voor grijs en zwart water geïnstalleerd.

Simferopol is gelegen op het Krim schiereiland aan de Zwarte Zee. De Zwarte Zee is als gevolg van haar geïsoleerde ligging bijzonder gevoelig voor eutrofiëring. Door de lozing van afvalwater op het oppervlaktewater ontstaat er door de overmaat aan voedingsstoffen in het water een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten, waarbij deze soorten andere soorten verdringen en meestal de soortenrijkdom of biodiversiteit afneemt. Vanuit natuurbeschermingsoogpunt dus van groot belang dat afvalwater op een verantwoorde wijze verwerkt wordt.

Projectpartners:

  • DLV Plant
  • Crimean High School of Olympic Reserve
  • Lettinga Associates Foundation (LeAF)
  • Ministry of Communal Services of the Autonomous Republic of Crimea

Projectbrochures

NL - Oekraïne
EN - Ukraine

Activiteiten DeSaH
Project foto's