Woonwijk Overijssel

De duurzaamheidsambitie voor een nieuwe woonwijk in Overijssel is geformuleerd in een duurzaamheidsrapport. In dit rapport wordt onder andere ingegaan op de waterketen. De waterketen omvat de delen drinkwater, riolering en zuivering (afvalwater en regenwater). De werkgroep Duurzaamheid heeft de verantwoordelijkheid gekregen om dit aspect verder uit te werken ten behoeve van het verkavelingsplan. Hiervoor is een subwerkgroep Waterketen geformeerd, waarin het waterschap en de gemeente participeren.

De werkgroep heeft de ambities vertaald in concrete voorstellen voor een duurzame inrichting van de waterketen. Deze zijn weergegeven in een notitie waarin de verschillende opties voor integrale oplossingen in de waterketen op hoofdlijnen staan beschreven. Die opties worden vergeleken met de ‘conventionele’ aanpak. Doel van de notitie is om de basis te leggen voor de besluitvorming door de gemeente voor de inrichting van de waterketen.

Activiteiten DeSaH 

  • Ondersteuning van de gemeente

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak