Geïnteresseerd in circulaire oplossingen voor stedelijk waterbeheer?

Tijdens de ???????? ????? ?????????? ???? (????) ???? op dinsdag 20 september is er een sessie Circulair Stedelijk Waterbeheer. Desah zal haar ervaringen en innovaties op het gebied van nieuwe sanitatie technologie delen, samen met andere experts.

Het programma is als volgt:

Dinsdag 20 september 11:00 – 12:30
??????? ?.? ???????? ????? ????? ??????????
Voorzitter: Dr.Ir. Peter van der Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein – Hogeschool VHL

Het huidige stedelijke waterbeheer in Nederland is gebaseerd op grootschalige, centrale systemen voor drinkwatervoorziening, hemelwaterafvoer en afvalwaterzuivering. Vergeleken met de huidige centrale systemen kan het lokaal opvangen en zuiveren van afvalwater grote voordelen hebben, vooral met betrekking tot het terugwinnen van energie, water en andere hulpbronnen en het lokaal beschikbaar maken van deze hulpbronnen. Decentrale watersystemen op wijkniveau bieden daarom kansen in het kader van zowel klimaatadaptatie als de transitie naar circulaire economieën. In deze sessie bespreken we praktijkervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot (decentrale) waterbehandelingssystemen, met de nadruk op terugwinning en hergebruik van water, energie en andere hulpbronnen.

​♻️​ Introductie – dr.ir Peter van der Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein
​♻️​ Brongescheiden sanitatie; Waarom, wanneer en waar? – prof.dr.ir. Grietje Zeeman, Wageningen University & Research
​♻️​ Innovatie in sanitatietechniek – ervaringen in Fryslân en Zweden – ir. Sybren Gerbens, Wetterskip Fryslân en dr.ir. Sybrand Metz, Desa
​♻️​ Transities in stedelijke watersystemen – uitdagingen voor bestuur – Anne Helbig BSc , Gemeente Groningen en Johan Bel MBA, Mijn Waterfabriek
​♻️​ Plenaire discussie en slotopmerkingen