Geïnteresseerd in circulaire oplossingen voor stedelijk waterbeheer?

Tijdens de 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗪𝗲𝗲𝗸 (𝟮𝟬𝟮𝟮) 𝗘𝗪𝗧𝗪 op dinsdag 20 september is er een sessie Circulair Stedelijk Waterbeheer. Desah zal haar ervaringen en innovaties op het gebied van nieuwe sanitatie technologie delen, samen met andere experts.

Het programma is als volgt:

Dinsdag 20 september 11:00 – 12:30
𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟏.𝟓 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭
Voorzitter: Dr.Ir. Peter van der Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein – Hogeschool VHL

Het huidige stedelijke waterbeheer in Nederland is gebaseerd op grootschalige, centrale systemen voor drinkwatervoorziening, hemelwaterafvoer en afvalwaterzuivering. Vergeleken met de huidige centrale systemen kan het lokaal opvangen en zuiveren van afvalwater grote voordelen hebben, vooral met betrekking tot het terugwinnen van energie, water en andere hulpbronnen en het lokaal beschikbaar maken van deze hulpbronnen. Decentrale watersystemen op wijkniveau bieden daarom kansen in het kader van zowel klimaatadaptatie als de transitie naar circulaire economieën. In deze sessie bespreken we praktijkervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot (decentrale) waterbehandelingssystemen, met de nadruk op terugwinning en hergebruik van water, energie en andere hulpbronnen.

​♻️​ Introductie – dr.ir Peter van der Maas, Hogeschool Van Hall Larenstein
​♻️​ Brongescheiden sanitatie; Waarom, wanneer en waar? – prof.dr.ir. Grietje Zeeman, Wageningen University & Research
​♻️​ Innovatie in sanitatietechniek – ervaringen in Fryslân en Zweden – ir. Sybren Gerbens, Wetterskip Fryslân en dr.ir. Sybrand Metz, Desa
​♻️​ Transities in stedelijke watersystemen – uitdagingen voor bestuur – Anne Helbig BSc , Gemeente Groningen en Johan Bel MBA, Mijn Waterfabriek
​♻️​ Plenaire discussie en slotopmerkingen