Helsingborg is één van de snelst groeiende steden in Zweden. Men verwacht dat over 15 jaar de stad meer dan 40.000 nieuwe inwoners heeft aangetrokken. Om hieraan tegemoet te komen worden nu per jaar al 1000 nieuwe woningen gebouwd.
Eén van de eerste nieuwe stadsdelen is Oceanhamnen, onderdeel uitmakend van het H+ project. In de wijk Oceanhamnen zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe innovatieve en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie, RECO LAB. In de nieuwe woningen en gebouwen zal het grijs- en zwartwater gescheiden worden ingezameld en verwerkt. Ook worden de keukens uitgerust met een vermaler voor het verwerken van voedselafval.

Desah heeft de opdracht gekregen tot uitvoering van het ontwerp, waarbij de nadruk ligt op het terugwinnen van waardevolle grondstoffen zoals meststoffen en biogas én warmteterugwinning. 

Recolab is één van de demosites van Run4Life.

Meer hierover (in Zweeds)