DeSah: Nieuws

Nieuws

31-8-2021

Verkenningsworkshop Fossylfrij Fryslân

Innovatieproeftuin Waterschoon, Noorderhoek

Op 16 september 2021 organiseert Fossylfrij Fryslân in samenwerking met o.a. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en Gemeente Súdwest-Fryslân een workshop om kennis te maken met de nieuwe sanitatietechnieken zoals toegepast in het project Waterschoon te Sneek.

Aanmelding voor de workshop.

In deze wijk Noorderhoek is door Desah een duurzame technologie toegepast om het energieverbruik en  de milieubelasting sterk te reduceren. Er is een verwarmings- en koelinstallatie die onder meer bestaat uit elektrische warmtepompen en warmte- en koudeopslag in de bodem. Een HR-piekketel verzorgt een deel van de piekwarmtevraag met behulp van lokaal geproduceerd biogas. Dit gas ontstaat na vergisting van organisch materiaal uit zwart water (toiletwater), grijs water (overig water) en huishoudelijk organisch afval (groente- en fruitafval) uit de wijk zelf. Tevens wordt thermische energie teruggewonnen uit grijs water. Het OLAND-proces (Oxygen Limited Autotrophic Nitrification-Denitrification) wordt toegepast als specifieke verwijderingtechniek voor stikstof.

Lees hier meer.

Waterschoon, Noorderhoek

Waterschoon, Noorderhoek