Door middel van scenariostudies kan DeSaH vergelijkingen maken tussen de verschillende centrale en decentrale sanitatieconcepten, zowel op economisch vlak als ook op het gebied van duurzaamheid.

In meer detail kan vervolgens voor u worden onderzocht in hoeverre een bepaald concept in uw specifieke situatie en voor uw locatie geschikt is. Daarbij komen uiteraard zowel de investeringskant als de exploitatiekant aan bod.

Onze expertise wordt regelmatig ingezet bij de aanleg van nieuwe woonwijken, maar we zijn ook thuis op plekken waar oude structuren vragen om nieuwe oplossingen. Altijd kijken we naar de mogelijkheid voor aansluitingen bij bestaande initiatieven in de regio. Dat leidt soms tot verrassende, duurzame vormen van samenwerking.

Zie nevenstaande links naar enkele projectvoorbeelden.