Voor een nieuw te bouwen woonwijk in Gelderland zijn keuzes gemaakt op het gebied van de verschillende duurzaamheidsaspecten. Eén belangrijk aspect betreft de kringloopsluitingen voor energie, nutriënten en -voor zover mogelijk- water. Idealiter wordt het afvalwater dat de huishoudens produceren op zodanige wijze gezuiverd, dat het veilig in de woonwijk geloosd kan worden. Logischerwijs zou de woonwijk op een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) worden aangesloten. Daar ontbreekt echter de benodigde capaciteit en er is geen mogelijkheid tot uitbreiding aanwezig.
Een andere mogelijkheid is de verwerking van het afvalwater door een andere rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier is zowel hydraulische als biologische overcapaciteit aanwezig, waardoor de afvalwaterstroom zonder uitbreidingen verwerkt kan worden. Daarvoor is wel een persriolering met een lengte van 2,5 kilometer benodigd.

DeSaH’s quickscan geeft inzicht in hoeverre decentrale inzamelings- en behandelingstechnieken invulling kunnen geven aan de gestelde duurzaamheidscriteria. Aan de hand van kengetallen worden de kosten van de verschillende behandelstrategieën inzichtelijk gemaakt.

Activiteiten DeSaH:

  • Scenariostudie