De Wereld Tuinbouw Expo ‘Floriade’ vindt eens per 10 jaar plaats in Nederland. Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 is de zesde editie van de Floriade georganiseerd in Venlo. De ruim twee miljoen bezoekers  konden genieten van ’s werelds mooiste en meest bijzondere bloemen, planten, bomen, groentes en fruitsoorten. Duurzaamheid is als niet meer weg te denken maatschappelijk thema vanzelfsprekend ook geïntegreerd in de activiteiten rondom Floriade 2012.
De Floriade BV, de Regio Venlo, de Kamer van Koophandel en de Provincie Limburg omarmen de duurzaamheidsprincipes van Cradle-to-Cradle en profileren zich gezamenlijk als duurzame regio.

In het utiliteitsgebouw ‘Villa Flora’ op het Floriade-terrein is de energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het afvalwater wordt zo veel mogelijk in een anaërobe vergistinginstallatie behandeld. Voor het kantoorgebouw staan waterloze urinoirs en vacuümtoiletten waar het afvalwater wordt ingezameld en samen met organisch afval (bijvoorbeeld uit de kantine) en groenteafval uit het nabijgelegen kassengebied wordt vergist. Het overige afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld gootstenen, wordt afzonderlijk gezuiverd met behulp van een helofytenfilter.

DeSaH verzorgt binnen dit project het schrijven van de haalbaarheidsstudie, het procesontwerp voor specifieke zuiveringsonderdelen, de detailontwerpen voor het inzamelingssysteem en de zuiveringsinstallatie en de levering van het inzamelingssysteem en het zuiveringssysteem.

Projectpartners:

  • Architekten- en ingenieursbureau Kristinsson B.V.
  • Floriade B.V.
  • Lettinga Assocoates Foundation
  • Pellikaan
  • TerBerg Systeemintegratie
  • Volantis

Activiteiten DeSaH:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Procesontwerp
  • Detailontwerp
  • Leverancier