In de wijk Noorderhoek 1 in Sneek vond een volledige herstructurering plaats. In een periode van 10 jaar zijn 282 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor 232 nieuwe woningen. Dit bleek een uitgelezen kans om innovatieve en duurzame technologieën toe te passen om energieverbruik en milieubelasting sterk te reduceren.

In dit project “Waterschoon” is gewerkt met een totaal energieconcept. Er is een verwarmings- en koelinstallatie die onder meer bestaat uit elektrische warmtepompen en warmte- en koudeopslag in de bodem. Een HR-piekketel verzorgt een deel van de piekwarmtevraag met behulp van lokaal geproduceerd biogas. Dit gas ontstaat na vergisting van organisch materiaal uit zwart water (toiletwater), grijs water (overig water) en huishoudelijk organisch afval (groente- en fruitafval) uit de wijk zelf.
Tevens wordt thermische energie teruggewonnen uit grijs water. Het OLAND-proces (Oxygen Limited Autotrophic Nitrification-Denitrification) wordt toegepast als specifieke verwijderingtechniek voor stikstof.

Projectpartners:

 • Gemeente Sneek
 • Provinsje Fryslân
 • STOWA
 • Wetterskip Fryslân
 • Woningstichting De Wieren

Activiteiten DeSaH:

 • Haalbaarheidsstudie
 • Ondersteuning subsidievoorstel
 • Directievoering
 • Procesontwerp
 • Detailontwerp
 • Beheer en onderhoud