Bij de nieuwbouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen staat integrale duurzaamheid centraal. Dit vindt plaats in de vorm van diverse bijzondere innovaties.

Voor het opwekken van energie wil het NIOO bijvoorbeeld gebruik maken van een warmtekrachtkoppeling (wkk) die wordt aangedreven door olie verkregen uit algen. De doelstelling is dus het combineren van technieken voor algenkweek, vergisting en verwerking van biologische reststromen. De gebeurt onder meer door decentrale sanitatie en hergebruik van grijs en zwart water. Deze combinatie moet leiden tot een energetisch interessant concept.

Bij positieve economische en technische haalbaarheid wordt een traject voor experimentele ontwikkeling gestart om een installatie tot stand te brengen die toepasbaar is bij het NIOO.

Projectpartners:

  • IngrePro
  • NIOO-KNAW
  • Wageningen Universiteit

Activiteiten DeSaH:

  • Ondersteuning subsidievoorstel
  • Procesontwerp
  • Detailontwerp
  • Leverancier