Er bestaat nog nergens in Nederland of Europa een demonstratiesite voor de behandeling van ziekenhuiswater. De demosite bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek is om die reden uniek, maar ook omdat er 3 waterstromen beschikbaar zullen zijn:

  1. Het complete ziekenhuisafvalwater. Voor bestaande ziekenhuizen zal het niet eenvoudig zijn om afvalwater van specifieke afdelingen los te koppelen en separaat te behandelen. Daar ligt behandeling van de totale afvalwaterstroom voor de hand.
  2. Toiletwater van de afdelingen met het grootste verbruik aan cytostatica en antibiotica. Door afvalwater bij de bron op te vangen en separaat te behandelen kunnen de desbetreffende medicijnen het eenvoudigst verwijderd worden. Voor ziekenhuizen met nieuwbouwplannen kan het dus zeer zinvol zijn het afvalwater van bepaalde afdelingen los te koppelen en gescheiden te behandelen.
  3. Afvalwater afkomstig van de scheidingstoiletten op bepaalde afdelingen, waarmee urine en fecaliën separaat worden opgevangen. Op deze wijze kan ook de specifieke verwerking van urine nader onderzocht worden. Behandeling van ziekenhuiswater is nieuw. Er is nog veel onderzoek en testwerk nodig om geschikte zuiveringstechnieken voor dit type afvalwater te ontwikkelen.

Activiteiten DeSaH:

  • Procesontwerp
  • Detailontwerp