Voorontwerp

Op basis van de haalbaarheidsstudie verzorgt DeSaH graag het voorontwerp voor uw specifieke sanitatieconcept. We kijken dan samen met u naar de concrete invulling. Met behulp van een process-flow diagram maken we het proces voor u visueel inzichtelijk. In deze fase stellen wij ons volledig objectief op.
U bent vanzelfsprekend vrij om te bepalen of en in hoeverre u DeSaH in het vervolgtraject wenst te betrekken.

Definitief Ontwerp

Wilt u op basis van het voorontwerp verder met DeSaH in zee, dan verzorgen wij graag een detailontwerp van uw installatie. Dat gebeurt uiteraard in volledige samenspraak met u als opdrachtgever. Op basis van het definitieve ontwerp kan door DeSaH gestart worden met de bouw.

Zie nevenstaande links naar enkele projectvoorbeelden.