Er is een duidelijke toename te zien in het aantal projecten waarbij afvalwater niet meer beschouwd wordt als afvalproduct, maar als een bron van grondstoffen. Het terugwinnen van energie en nutriënten staat hierbij centraal. Een mooi voorbeeld van één van deze projecten is de decentrale zuiveringsinstallatie in het Nieuwe Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 te Den Haag.
De nieuwe huisvesting voor ca. 6000 ambtenaren van een aantal ministeries van de Rijksoverheid is voorzien van een installatie die het afvalwater verwerkt en hieruit energie en nutriënten terugwint.

In het kort houdt dit in, dat de aanwezige afvalstromen vanuit het kantoor in het gebouw worden behandeld. Zo wordt het zwarte water, afkomstig uit vacuümtoiletten, samen met het organisch afval geconcentreerd ingezameld en verwerkt in een vergistingstank. Bij het vergistingsproces komt duurzame energie in de vorm van biogas vrij dat wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Het gele water, afkomstig van de urinoirs, wordt gescheiden van het zwarte water ingezameld en vervolgens verwerkt in de struvietreactor. Uit de ingezamelde urine wordt fosfaat teruggewonnen in de vorm van struviet. Dit kan direct worden toegepast als kunstmest. Omdat gebruik wordt gemaakt van waterloze urinoirs en vacuümtoiletten wordt aanzienlijk bespaard op het verbruik van drinkwater.

DeSaH ontwierp de installatie. Deze nieuwe installatie zal zich terugverdienen door de besparingen op watergebruik, zuiveringsheffing en afvalverwerking- en energiekosten. Het ministeriegebouw is het grootste kantoor waar een dergelijk duurzaam sanitatieconcept is toegepast.